Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zřícenina hradu Perštejn – 18. 10. 2009

 

Odjezd z Ostrova ve 12: 37hod. do Perštejna 12: 55hod.

 


 

Trasa je dlouhá cca 2,5km a nás bude čekat 2x. Takže zhruba 5km.

 

Torzo gotického hradu na výrazném zalesněném vrchu přímo v západním okraji stejnojmenné obce, ležící na silnici ze Stráže nad Ohří do Klášterce nad Ohří.

Ke hradu se nejlépe dostanete od východu z úzké cesty pěšinou mezi domy přímo z obce asi 200 metrů od křižovatky na Údolíčko. Na tomto místě lze také u malého rybníčku omezeně parkovat. Pěšky se pak vydejte po modře značené turistické cestě, která začne po chvíli prudce stoupat lesem a po několika stech metrech vás dovede k odbočce na hrad, do výšky 405 m, kde stávala jedna ze tří vstupních bran.

Z hradu se dodnes zachovaly náznaky paláce, půlkruh z původně okrouhlé věže, torza či spíše náznaky obytných a hospodářských budov, bran, příkopů a valů.

 

Bohužel není známo přesné datum vzniku hradu, ale podle způsobu stavby a zajištění se dá usuzovat na vznik v době krátce po polovině 13. století. Hrad střežil obchodní cestu podél Ohře, blízké doly na barevné kovy a patřilo k němu i menší panství.

Zakladateli byli pravděpodobně páni ze Šumburka, někdy se též hovoří o tenkrát nejmocnějším muži v okolí Albrechtu ze Žeberka, který byl purkrabím kadaňského hradu. Některé prameny také uvádějí jako zakladatele Perštejna Boreše z Oseka, což by mohlo vysvětlovat i původní název hradu Borssenstein.

Od roku 1344 se poprvé o Perštejně hovoří jako o majetku Šumburků, kteří ho vlastnili do roku 1508. Hrad byl v 15. století ve vlastnictví Aleše ze Šumburka, nepřítele husitů a později i krále Jiřího z Poděbrad a německá posádka na Perštejně často škodila královým stoupencům v okolí. Po Alešově smrti, kdy hrad vlastnil Bedřich ze Šumburku, bylo vypraveno proti Perštejnu silné vojsko králových stoupenců, v čele s vojevůdcem Jakoubkem z Vřesovic, včetně silného dělostřelectva. Hrad nakonec kapituloval, byl pobořen a vypálen, ale posádce byla dána možnost volného odchodu se zbraněmi. Po roce 1500 byl připojen k nedalekému hradu Šumburku, ale říká se, že byl jeho novým pánům konfiskován okolo roku 1530 pro jejich "zálibu" ve výrobě falešných platidel.

Hrad již nebyl zřejmě obnoven a roku 1537 se o něm poprvé hovoří jako o zřícenině.

 

 


V blízkosti zříceniny je ohniště, takže buřty klidně sebou. Výlet zakončíme v hospůdce u nádraží. Odjezd zpátky do Ostrova 17: 05 hod. příjezd 17:25 hod.